mikrond@gmail.com +381-37-866-800 +381-63-233253

Naši proizvodi

  • Sve
  • Ventilatori elektormotora
  • Pokrivači elektormotora
  • Centrifugalni prekidači elektromotora
  • Izvodne kutije elektormotora
  • Priključne ploče elektormotora
  • Pumpe za vodu
  • Rezervni delovi pumpi za vodu

Ventilator za hlađenje elektromotora

Ventilator Elektromotora Sever 1 ZK 63 fi 11

Ventilator Elektromotora Sever 1 ZK 63 fi 13

Ventilator Elektromotora Sever 1 ZK 71 fi 14

Ventilator Elektromotora Sever 1 ZK 71

Ventilator Elektromotora Sever 1 ZK 71

Ventilator Elektromotora Sever ZK 80 fi 18

Ventilator Elektromotora Sever KZK 90 fi 22

Ventilator Elektromotora Sever 1ZK 90 fi 22.5

Ventilator Elektromotora Sever ZK 90 fi 24

Ventilator Elektromotora Sever 1 ZK 90 fi 24

Ventilator Elektromotora Sever KZK 100 fi 24

Ventilator Elektromotora Sever 1KZK 100 fi 27

Ventilator Elektromotora Sever 1KZK 100 fi 28

Ventilator Elektromotora Sever ZK100 fi 29

Ventilator Elektromotora Sever 1ZK100 fi 29

Ventilator Elektromotora Sever ZK112 fi 29

Ventilator Elektromotora Sever 1ZK112 fi 29

Ventilator Elektromotora Sever KZK132 fi 35

Ventilator Elektromotora Sever KZK132 fi 36

Ventilator Elektromotora Sever ZK 132 fi 38

Ventilator Elektromotora Sever 1ZK132 fi 39

Ventilator Elektromotora Sever 1ZK132 fi 40

Ventilator Elektromotora Sever ZK160 fi 42

Ventilator Elektromotora Sever ZK160 fi 42

Ventilator Elektromotora Sever ZK160 fi 43

Ventilator Elektromotora Sever ZK160 fi 44 , 45

Ventilator Elektromotora Sever ZK160 fi 48

Ventilator Elektromotora Sever ZK180 fi 49

Ventilator Elektromotora Sever ZK180 fi 50

Ventilator Elektromotora Sever ZK180 fi 52 , fi 53 , fi54 , fi 55

Ventilator Elektromotora Sever ZK200 fi 58

Ventilator Elektromotora Sever ZK200 fi 60

Ventilator Elektromotora Sever ZK 225 fi 63

Ventilator Elektromotora Sever ZK 225 fi 64, 65, 66, 67 ,68

Ventilator elektromoroa

tip r

Ventilator Elektromotora Končar RK 80

Ventilator Elektromotora Končar RK 90

Ventilator Elektromotora Končar RK 90

Ventilator Elektromotora Končar RK 100

Ventilator Elektromotora Končar RK 112

Ventilator Elektromotora Končar

Nosač noža Kosilice za travu Sever

Nosač noža kosilice za travu MTD

Ventilator Motora Veš Mašine

Ventilator motora kosačice za travu SEVER

Ventilator motora kosilice za travu MTD

Ventilator motora Elektrokovina

Ventilator za hlađenje elektromotora Tip 52 R

Ventilator za hlađenje elektromotora Tip 63 R

Ventilator za hlađenje elektromotora Tip 71 R

Ventilator za hlađenje elektromotora Tip 80 R

Ventilator za hlađenje elektromotora Tip 90 R

Ventilator za hlađenje elektromotora Tip 100 R

Ventilator za hlađenje elektromotora Tip 132 R

Pokrivač elektormotora

Materijal : lim

Pokrivač elektormotora

Materijal : plastika

Centrifugalni prekidalči

za elektromotore Elprom Bugarska

Centrifugalni prekidalči

za elektromotore Elektrokovina

Centrifugalni prekidalči

za elektromotore Sever

Izvodne kutije elektromotora

Tip : MK IP 65

Izvodne kutije elektromotora

Tip : MK IP 54

Piključne ploče elektromotora

Tip : DIN 46294

Piključne ploče elektromotora

Tip : DP

Višestepena horizontalna pumpa MA2

Višestepena horizontalna pumpa MA5

Višestepena vertikalna pumpa MA-V

Pumpe za vodu

Vertikalne pumpe za vodu vc50

Usisni poklopac pumpe Elektrokovina vc55

Usisni poklopac pumpe Elektrokovina vc100

Usisni poklopac pumpe Elektrokovina vc150

Usisni poklopac pumpe Elektrokovina vc250

Usisno kućište vertikalne pumpe Elektrokovina vcv50

Usisno kućište vertikalne pumpe Elektrokovina vcv100

Usisno kućište vertikalne pumpe Elektrokovina vcv150

Usisno kućište vertikalne pumpe Elektrokovina vcv150

Usisno kućište vertikalne pumpe Elektrokovina vcv250

Među stepen pumpe Elektrokovina vc55

Među stepen pumpe Elektrokovina vc100, vc150

Među stepen pumpe Elektrokovina vc250, vcv250

Sprovodno kolo pumpe Elektrokovina vc55

Sprovodno kolo pumpe Elektrokovina vc100

Materijal : sivi lim

Sprovodno kolo pumpe Elektrokovina vc100

Materijal : plastika

Sprovodno kolo pumpe Elektrokovina vc150

Sprovodno kolo pumpe Elektrokovina vc250

Radno kolo pumpe Elektrokovina VC 55

Vrelo 2 Jastrebac Niš , Mkron MA 5

Radno kolo pumpe Elektrokovina VC 100

Vrelo 3 , Mikron MA 5 /2

Radno kolo pumpe Elektrokovina VC 150

Vrelo 5 Jastrebac Niš

Radno kolo pumpe Elektrokovina VC 150

Vrelo 5 Jastrebac Niš

Odstojna čaura pumpe Elektrokovina vc55

Vrelo 3 Jastrebac Niš , Mikron MA 5

Odstojna čaura pumpe Elektrokovina VC 100 , VC 150 , VC 250

Vrelo 3 Jastrebac Niš , Mikron MA 5

Oring gumice

Mesingani klin 4 x 4

Mesingani klin 6 x 4

Mehanički zaptivač

semering fi 16 mm pumpe Elektrokovina VC 55

Radno kolo pumpe Sever -Subotica ASN 8

Poklopac kućišta Sever pumpe ASN 8

Mehanički zaptivač , semering fi 16 mm pumpe Sever ASN8 , ASN 9

Klin radnog kola pumpe SEVER ASN 8 , ASN 9

Prohromska podloška mehaničkog zaptivaca

Prohromski zeger pumpe Sever ASN 8 , ASN 9

Oring gumica ASN 8

Radno kolo pumpe Sever -Subotica ASN 9 fi 90 mm

Poklopac kućišta pumpe Sever ASN 9

Kućište pumpe SEVER- SUBOTICA ASN 9

Oring gumica pumpe Sever ASN 9

Prirubnice pumpe

Mesingani šraf pumpe ASN 8 , ASN 9 , ELEKTROKOVINA VC 55 , MIKRON MA 5

Radno kolo pumpe SEVER URS 62

Sprovodno kolo pumpe Sever Urs 62

Ķućište stepena PUMPE Sever URS 62

Radno kolo pumpe Sever URS 152

Sprovodno kolo pumpe Sever Urs 152

Kućište pumpe Sever URS 152

Radno kolo pumpe Sever URS 212

Sprovodno kolo pumpe Sever URS 212

Kućište pumpe Sever Urs 212

Mehanički zaptivač , semering, pumpe Sever URS 62 , 152 , 212

Oring gumice pumpe Sever URS 62, 152 , 212

Radno kolo pumpe Sever Rs 25 Cirkulaciona pumpa za grejanje

Radno kolo pumpe Sever Rs 40

Radno kolo pumpe Sever Rs 50

Izvodna kutija cirkulacione pumpe za grejanje RS 40 , RS 50

Injektor pumpe

Prohromske cevi injektora

6 x račva pumpe